April 19, 2013

Khi ta 40: Một minh họa khủng hoảng tuổi trung niên (2)

Trong những phiên trị liệu tiếp theo, “C” khởi sự nhắm tới tỏ lộ một nguyên nhân ẩn mật khác về nghịch lý khủng hoảng tuổi trung niên của Y, về những giấc mơ chưa trọn vẹn của thân chủ. “C” bắt đầu giải thích là điều thông thường ở tuổi Y khi nhìn lại …

Khi ta 40: Một minh họa khủng hoảng tuổi trung niên (2) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top