April 23, 2013

Bài báo tâm lý học và sách văn chương (2)

Rất nhiều văn sĩ sáng tạo thể loại văn chương hư cấu đã cực kỳ tỷ mẩn về các sự kiện giống như các tâm lý gia khi viết một bài báo vậy. Mối quan tâm cơ bản đối với văn chương hư cấu, tuy thế, không phải là báo cáo về các sự kiện tương […]

Bài báo tâm lý học và sách văn chương (2) Read More »

Scroll to Top