Mọi quan hệ thì rỗng không?

Bản chất của các mối quan hệ là rỗng không, điều đó không phải quan hệ thì vô nghĩa hoặc vớ vẩn; khi các mối quan hệ vẫn còn tồn tại ở đó và chúng ta hãy còn cần thiết liên quan với người có trách nhiệm khác. Bản chất dễ thay đổi của các …

Mọi quan hệ thì rỗng không? Read More »