Vài lời…

Một nắm

Theo truyền thống thì dù to hay bé, nhiều hoặc chẳng bao nhiêu, neo đơn hay đông đúc mấy thì gia chủ không bao giờ nên để cái thùng/ chậu/ hũ/ nồi của nhà cạn sạch. Một nắm gạo be bé thôi, vì thế, mỗi bữa cho người cảm giác về cái sự đói miên …

Một nắm Read More »

Nơi trú ngụ

Dẫu người có đi xa ảnh hình đâu phi lý còn chút gì ủy mị riết ghì thành vật thiêng.   Tình dục và tình riêng đều liên quan bản ngã nên một ngày vắng mặt vẫn trú ngụ ta bà.

Scroll to Top
Scroll to Top