Thủ trưởng và người quyền lực thường không lắng nghe

Một nghiên cứu gần đây phát hiện thấy, người càng sở hữu quyền lực thì sẽ càng cóc thèm đếm xỉa tới lời khuyên nhủ (advice), do họ có cảm nhận phấn chấn trong lối đánh giá riêng của bản thân. Qua 4 chương trình thực hiện, nhóm tác giả nhận ra rằng “trải nghiệm […]

Thủ trưởng và người quyền lực thường không lắng nghe Read More »