Ý thức, cái lỗ đen và bộ não– câu chuyện mãi chưa có hồi kết rõ ràng

Đây là sự thật kỳ cục: mình khác biệt, như mọi người khác thôi. Tại sao chúng ta hết sức muốn là duy nhất, đích thực không giống với bất cứ ai cả? Hai nhà xã hội học mới đây tự đặt câu hỏi ấy và đi đến ngạc nhiên bởi những kết luận rút …

Ý thức, cái lỗ đen và bộ não– câu chuyện mãi chưa có hồi kết rõ ràng Read More »