November 1, 2011

Bán hàng, phiên thẳng sang thuật ngữ bằng tiếng Anh và sự thay đổi dạng thức giảng dạy

Chiều nay, sau 3 giờ đồng hồ đứng lớp môn Sức khỏe Tâm thần Trẻ em cho gần 60 sinh viên năm thứ 4 ngành Công tác xã hội thì tôi hiểu ngay mình cần dành thời gian để học cách bán hàng thật đàng hoàng. Ngoài ra, thói quen viết tuyền thuật ngữ chuyên […]

Bán hàng, phiên thẳng sang thuật ngữ bằng tiếng Anh và sự thay đổi dạng thức giảng dạy Read More »

[Tuyển sinh, mở lớp] Tu tập kỹ năng lắng nghe, tại sao không bắt đầu ngay bây giờ nhỉ?

Không đơn giản gói gọn chỉ học hỏi lý thuyết và các thủ thuật, lắng nghe là thứ kỹ năng đòi hỏi cả cái thấy, sự chuẩn bị và hành động. Và như mọi thứ trên đời, qua trải nghiệm, luyện tập và khởi đi từ động cơ giao tiếp thiện lành, chất lượng lắng

[Tuyển sinh, mở lớp] Tu tập kỹ năng lắng nghe, tại sao không bắt đầu ngay bây giờ nhỉ? Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top