Ngày Quốc tế về Nhân quyền: lặng im đi trên mặt đất

Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.

Thú vị lắm ru, khi nhân phẩm được nêu lên trước cả quyền?

Dù đó đúng là ý thức về bản sắc, về bản thân đáng giá; sự kiện rằng ai đó đang ngủ trong hộp giấy ngoài đường giá rét, điều tồi tệ với họ chính là khi chẳng có ai nhìn thấy– đơn giản như đang giỡn, đấy là cái tôi tuyệt đối bị loại trừ.

Địa thượng thần thông.” Đi trên mặt đất là phép lạ.

Suy cho cùng, đây là kiểu tiếp thị sáng chói; bởi vì tiếp thị xoay quanh chuyện ‘ở trong’ hay ‘bên ngoài’– đòi buộc thiên hạ lựa chọn, nó khởi tạo một cuộc đối thoại, đổi trao.

Phép lạ, giờ hóa ra có thể chỉ nên là lặng im đi trên mặt đất; dĩ nhiên, tính cả trong Ngày Quốc tế về Nhân quyền.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top