[Tuyển sinh, mở lớp (2)] Khai tâm đầu năm (giáp Tết) về Kỹ năng Lắng nghe

Tiếp theo lần mở hàng hết sức đáng nhớ hồi đầu tháng, nội dung của lớp Khai tâm về Kỹ năng Lắng nghe đợt này về cơ bản không có gì thay đổi lớn lắm. Dưới đây là vài ba thông tin xin chú ý thêm chút. Thời gian và thời lượng: 19h- 21h/ lần, …

[Tuyển sinh, mở lớp (2)] Khai tâm đầu năm (giáp Tết) về Kỹ năng Lắng nghe Read More »