Trị liệu tâm lý có thể làm được những gì?

Quý độc giả đã bao giờ có cơ may được ai đó lắng nghe mình hết sức chăm chú, chân tình và khách quan với mục đích chắc thật chỉ cốt nhằm hiểu biết, khuyến khích rồi trợ giúp mình chạm tới các tiềm năng chưa? Với đa phần chúng ta, điều này đích thị …

Trị liệu tâm lý có thể làm được những gì? Read More »