Ngày Quốc tế về Nhân quyền: lặng im đi trên mặt đất

“Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.” Thú vị lắm ru, khi nhân phẩm được nêu lên trước cả quyền? Dù đó đúng là ý thức về bản sắc, về bản thân đáng giá; sự kiện rằng ai đó đang ngủ trong hộp giấy ngoài đường […]

Ngày Quốc tế về Nhân quyền: lặng im đi trên mặt đất Read More »