December 6, 2011

Phương thức giấc ngủ giúp ta xử lý stress

Các khoa học gia đang khám phá ra rằng, thân thể chúng ta có khả năng xử lý các cảm xúc gây căng thẳng tinh thần (stress) và các ký ức tồi tệ thông qua việc ngủ nghỉ. Trong giai đoạn giấc ngủ REM, là khi các cơn mơ xuất hiện, mức độ của các …

Phương thức giấc ngủ giúp ta xử lý stress Read More »

Điểm đến tất yếu của những nghĩ suy, cảm nhận và hành động

Tôi chưa từng điều hành một doanh nghiệp lớn bé nào và cũng chưa phải chịu trách nhiệm trả lương cho người làm việc giúp mình. Do đó, khi nghe một cậu bạn dễ thương gọi điện nhìn nhận rằng tình hình làm ăn chung vẫn rất khó khăn, khả năng công ty của cậu …

Điểm đến tất yếu của những nghĩ suy, cảm nhận và hành động Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top