Lượng giá cảm thức lợi lạc khi mắc kẹt

Mình nhận ra những gì khiến mình cảm thấy như đang bị mắc kẹt? Rất riêng, nó trông ra sao và thường tạo cảm giác thế nào? Ta đã kịp chú tâm tới những thời điểm bị “mắc kẹt” ấy; nơi chợt khởi sự cảm thấy bản thân càng bị khít chặt lại, tự dưng chuyển vào một cốt truyện, và bắt đầu hành động theo những cách thức quen thuộc đặng cốt thoát khỏi trạng thái khó chịu mà thôi?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top