0 thoughts on “Nhắn (46): Thăm dò Ý kiến “Nhìn Đời””

  1. Thăm dò này, tiện thể thấy bạn đọc nhấp chuột vào nên xem lại… E chừng nó đã bị hỏng, vì lâu quá rồi. Mong cảm thông.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top