Một nhắc nhở về thói ơ thờ và chuyên môn dang dở

Sáng tươi tiền đồ, mơ hồ định mệnh
Sáng tươi tiền đồ, mơ hồ định mệnh

Việc phục hồi của thân chủ, bất kể kiểu trị liệu gì, đa phần phụ thuộc mức độ cam kết đến đâu của cá nhân nhà trị liệu. Thông điệp ấy nổi lên từ nghiên cứu tiến hành bởi các khoa học gia thuộc hai trường đại học Brigham Young và Ohio ở Hoa Kỳ.

Tác giả John Okiishi cùng đội ngũ cộng sự đã kiểm tra dữ liệu đời thực của 1.841 thân chủ là sinh viên gặp trục trặc, vướng mắc các vấn đề trải dài như nỗi nhớ nhà sầu thảm cho tới rối loạn nhân cách, những người đã làm việc với 56 nhà trị liệu tại một trung tâm tham vấn của một trường đại học tầm cỡ. Trước mỗi phiên trị liệu, các thân chủ hoàn thành bảng hỏi thiết kế nhằm nắm bắt sự tiến bộ và khả năng phục hồi của họ.

Không phát hiện thấy ảnh hưởng bởi giới tính nhà trị liệu, tầm mức/ dạng đào tạo, hoặc định hướng lý thuyết (Nhận thức hành vi, Nhân văn hay Tâm động) đối với sự phục hồi của thân chủ. Tuy vậy, có những sự khác biệt rất lớn giữa tác động tiêu biểu đối với thân chủ và khoảng thời gian trị liệu.

Một thân chủ gặp một trong ba nhà trị liệu hàng đầu (tính trung bình) khá dễ cảm thấy tốt hơn trông thấy sau một vài tuần trị liệu. Đối lập lại, một thân chủ gặp một trong ba nhà trị liệu thuộc nhóm kém nhất thì tính trung bình, cùng cảm nhận, khả năng có thể tồi tệ, sau thời gian gấp 3 lần trị liệu. Phạm vi của tính khốc liệt trong các vấn đề khi bắt đầu trị liệu tấn công là tương tự nhau với các nhà trị liệu.

Nhóm tác giả nghiên cứu kết luận, “điều thuộc các nhà trị liệu thành công nhất và cách thức họ làm việc, độc lập với lượng thời gian họ trải qua với các thân chủ, mang một tác động đầy ý nghĩa… Có một nhu cầu khẩn thiết để phải chú ý tới tính hiệu quả của cá nhân nhà trị liệu và đây là thời điểm các nhà lâm sàng hoan nghênh các nghiên cứu như thế này.”

Cũng cần biết thêm một thông tin cập nhật, rằng những người đang được đào tạo tâm lý lâm sàng tỏ ra trang bị tốt hơn so với những nhà trị liệu kinh nghiệm lâu năm cả về kiến thức lẫn kỹ năng– chí ít với nghiên cứu thực hiện tại Đức.

Không hoàn toàn khó hiểu nếu chúng ta nhận ra thực tế là trong lĩnh vực thực hành y khoa, ngoài người làm phẫu thuật và điều dưỡng tiến bộ lên theo thời gian thì đa phần các bác sĩ tỏ ra ít hiểu biết kiến thức hẳn đi khi khoảng thời gian rời trường đại học càng xa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top