“(Tôi, cháu, em…) không biết”

Tôi không rành lắm vụ án Lê Văn Luyện vì chẳng thực tâm dành thời gian đọc và tìm hiểu thấu đáo, chỉ tình cờ để ý đến câu cậu này một lần trả lời phỏng vấn trước phiên xử. PV: Khi thực hiện hành vi giết người cướp của như vậy, em có nghĩ […]

“(Tôi, cháu, em…) không biết” Read More »