Não bộ bị tổn thương sẽ làm giảm đi sự thấu cảm

Thấu cảm (empathy) là năng lực và phẩm chất cho phép người ta cảm nhận và thấu hiểu những gì kẻ khác đang trải nghiệm. Về mặt chữ nghĩa, nó hàm ý “cùng với [em-] nỗi đau đớn [-pathos]” như nỗi đớn đau mà ai đó đang gánh chịu. Thấu cảm không thuần túy chỉ […]

Não bộ bị tổn thương sẽ làm giảm đi sự thấu cảm Read More »