Mừng sinh nhật lần thứ 70, Mr. Hawking!

Hôm nay, nhà vật lý học kỳ tài người Anh Stephen Hawking vừa bước qua tuổi 70. Trái với chẩn đoán ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis, hay bệnh Lou Gehrig) chỉ tồn tại trong vòng 5 năm, nhà bác học đã sống trên 50 năm với căn bệnh; điều hoàn toàn là bí mật đối với […]

Mừng sinh nhật lần thứ 70, Mr. Hawking! Read More »