Nhắn (24): Lòng bi cho người khác

Bức ảnh của hãng thông tấn Nhật Bản– triển lãm “Trẻ con thời chiến“– chứng tỏ sự dàn dựng vẫn diễn ra như thường.