Nhân Ngày Phòng chống Tự tử, lại nói về chuyện quên mình, hy sinh

Chủ đề tự sát đã từng được đề cập rồi, và giờ đây tôi lại viết về nó do cảm nhận bình luận có vẻ quy kết khá dễ dàng động cơ kết liễu đời mình. … Tội lỗi do thân, khẩu, ý tạo ra, người tu phải nhận diện để thay đổi, chứ không …

Nhân Ngày Phòng chống Tự tử, lại nói về chuyện quên mình, hy sinh Read More »