September 18, 2012

Tự nương tựa

“Giống như ngọn nến không thể cháy sáng nếu không thắp lửa, con người không thể sống nếu không có cuộc đời tâm linh“. Siêu việt trên vô vàn thường nhật, hướng thượng tâm linh cho phép chính bản thân chúng ta lựa chọn quyền được phép làm; xấu, tốt do đó, khởi đi từ […]

Tự nương tựa Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top