J. Soi (8): Ai gặp gỡ và nơi chốn nào ta đi…

Hic, nói cho nhanh để tránh hiểu nhầm mà bị gán là sến: bài này kỳ thực không hề đề cập tí ti chi về em, anh nhớ nhung hay mối quan hệ tình thương mến thương ối a giăng tơ gì cả đâu. Nó dính dáng xứng đáng đặt tên vậy, trước tiên bởi […]

J. Soi (8): Ai gặp gỡ và nơi chốn nào ta đi… Read More »