December 21, 2012

Làm sao để giúp người ta tin mình được đây? (2)

[Bài này đã viết xong và đẩy sẵn lên mạng trước thời điểm cài đặt thời gian lúc bạn đọc thấy dòng này: 21h12’, 21.12.2012] Sơ bộ phác qua, thấy rằng cần để ý một số gợi nhắc đặng tăng cường thêm sức nặng cho nền tảng của sự tin tưởng: Trung thành với người

Làm sao để giúp người ta tin mình được đây? (2) Read More »

Scroll to Top