Làm sao để giúp người ta tin mình được đây? (2)

[Bài này đã viết xong và đẩy sẵn lên mạng trước thời điểm cài đặt thời gian lúc bạn đọc thấy dòng này: 21h12’, 21.12.2012]

Sơ bộ phác qua, thấy rằng cần để ý một số gợi nhắc đặng tăng cường thêm sức nặng cho nền tảng của sự tin tưởng:

  • Trung thành với người khác bất kể họ không hề hiện diện nơi này. Mọi người sẽ tin mình khi họ tự có sở cậy rằng mình thật đáng tin tưởng vào lúc mà họ chẳng hề hiện diện, và điều này sẽ khó xảy đến cho tới khi nào họ trải nghiệm về mình ẩn sau lưng các kẻ khác.
  • Rõ ràng với các kỳ vọng và khiến người ta có thể hiểu rõ về mình. Khi thực hiện công việc giám sát cần cân nhắc, chú tâm cẩn thận về những thành tựu mình đang mong đợi và nếu có thể, lượng hóa chúng hoặc đặt để thời gian chính xác.
  • Xây dựng lòng tự trọng (self-regard). Nên nhớ, lòng tự trọng thuộc về cách thức mình tự nhìn bản thân và cách thiên hạ nhìn mình. Nó không phải sự tự tôn (self-esteem). Mình thể hiện lòng tự trọng nhằm cho người ta biết họ có thể tin tưởng mình hay không đối với việc mình chấp nhận hồi đáp lại, kiềm chế sự chỉ trích, và thành thật với họ.
  • Bộc lộ sự tôn trọng với những người làm việc cùng. Tôn trọng mỗi một bên thôi trong quan hệ thường mang tính tạm bợ và tế nhị, về sau vượt qua ngày tháng thì cần bồi đắp sự tin tưởng đến từ cả hai phía.
  • Duy trì, giữ gìn những lời cam kết. Người ta sẽ ngửi ra mùi bất an khi một cam kết không được tuân thủ, duy trì. Lúc vinh quang, phất lên mình nói lời không đáng tin thì rốt ráo sẽ khó khăn lúc đương đầu khi xuống dốc, thất bại.
  • Trước sau vẫn là mình, cho dù giao lưu nơi công cộng hay đang sinh hoạt ở nhà. Khi người ta xét thấy mình luôn bộc lộ bản thân như thế, dù ở chốn riêng tư hay nơi đông đúc thì họ sẽ tin tưởng mình đúng như con người mình đang là. Họ cũng tin những gì mình nói hôm nay sẽ nhất quán với những gì ngày mai mình phát ngôn.

Lần nữa, xin tiếp tục đóng góp ý kiến, thoải mái chia sẻ quan điểm cá nhân và trải nghiệm riêng tư về cách làm thế nào mình có thể giúp người khác tin tưởng vào mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top