Sáng tạo vì điên đảo? (Nghệ thuật như triệu chứng của rối loạn não bộ)

Bình thường, chúng ta ít nhiều vẫn so sánh nọ kia về văn nghệ sĩ, song hiếm khi liên kết giữa sự sáng tạo với bệnh tật của não bộ. Một nghiên cứu chưa quá xa xôi thì bảo nên nghĩ lại. Khi suy tư về ai đó bị mắc một rối loạn não bộ, […]

Sáng tạo vì điên đảo? (Nghệ thuật như triệu chứng của rối loạn não bộ) Read More »