Bất luận mọi giá người ta phải tìm cách bảo bọc bản thân

Câu chuyện bé Phương Anh chết thảm giờ lại được thông tin tiếp. Cứ theo tình ý của tác giả bài viết mà suy, có vẻ lãnh đạo Phòng Giáo dục quận đã bao che đồng nghiệp, đưa ra hình thức kỷ luật nhẹ hều những người góp phần gây nên câu chuyện tang thương. […]

Bất luận mọi giá người ta phải tìm cách bảo bọc bản thân Read More »