Chưa đầy 15 phút nữa

Mỗi phút giây, khoảnh khắc thảy đều tinh tuyền và bình đẳng như nhau. Dù biết bao suy tư, cảm nhận và hơi thở vào ra vừa kịp khởi sinh để rồi tiêu biến ngay mất thế mà rốt ráo có vẻ chẳng đọng lại chi đáng kể ư. Cơ chừng mọi người luôn đến …

Chưa đầy 15 phút nữa Read More »