Bao giờ hết lăn tăn…

Ngó tới lui chỉ thế thôi, năm mươi thành nửa bồi hồi tử sinh…