Hai lá thư xạo bà cố

Thưa các anh, tôi chính là cái tên giật giỏ xách của một cô vừa xảy ra hồi trưa nay trên địa bàn phường. Tôi định nói thêm ‘mình’ theo thói quen nhưng nhớ ra dùng từ thế lẽ nào giúp công an tìm ra hung thủ (‘kẻ cướp’ nghe ghê ghê). Dạ thưa, tôi …

Hai lá thư xạo bà cố Read More »