Lưng chừng chiều

Hanoi mưa; thời tiết mùa thu ngoài này hay thế, bất chợt lại nắng lên rờ rỡ để mọi thứ có cớ mà ôi a lạ lùng rơi xuống.

Từ nay không nhất quyết phải dùng thường xuyên ảnh minh hoạ nữa, dù là tuyền hoa lá, vì nữ nhân không rời khỏi nhà được, và thậm chí e chừng có thể nàng quá độ sang thời của những nỗi niềm không dễ cầm lòng…

Cái bước ngoặt tự nhiên của rời rã, buông bỏ, khỏi vướng bận nặng nhọc hình hài cho tâm trí thêm phần rỗng rang, thư thái. Nhớ quên.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top