tường lửa

Nghĩ về giáo dục Tự do trong Ngày Độc Lập

Thật trêu ngươi; vào dịp kỷ niệm 67 năm Tết Độc lập của đất nước ngàn năm văn hiến, ngay giữa lòng thủ đô, tôi còn phải tiếp tục tìm cách vòng vèo kỹ thuật chứ không thể tự nhiên gõ phím “Đăng bài viết”/ “Phát hành”/ “Xuất bản” là đẩy được liền lên blog. […]

Nghĩ về giáo dục Tự do trong Ngày Độc Lập Read More »

Làng nhàng, dành ít thời gian suy tư sẽ càng nhanh tăng thêm tính bảo thủ

Người dành ít thời gian hoặc thiếu nỗ lực tinh thần cho việc suy tư về một vấn đề thì họ càng rất dễ tán thành theo đường lối chính trị mang tính bảo thủ. Đó là nhận định rút ra từ nghiên cứu do Scott Eidelman và đội ngũ cộng sự tiến hành– với

Làng nhàng, dành ít thời gian suy tư sẽ càng nhanh tăng thêm tính bảo thủ Read More »

Scroll to Top