Vẫn ngân nga da diết chốn này…

Khúc đò đưa qua lại

Cứ thâm trầm điềm nhiên tự thể hiện, ngay cả trong tư thế ít nhiều đang bị mắc kẹt của thứ văn hóa xa lạ mà cần thiết này. Gì gì, cảm thấy nhạc cổ điển lạc tiền thực sự.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top