Độc

Chẳng khó khăn lắm để xác định cần cắt bỏ thứ gì. Mùi gỗ thủy tùng của lọ độc bình thơm kín đáo mà lâu dài, dù chẳng biết bản chất tự thân tồn tại đến bao lâu. Một con đường duy nhất cứ mải miết giữ mãi thế ư, ngay cả dù độc đạo […]

Độc Read More »