Nghìn đôi mắt nghe – thấy của lòng từ bi

Nhân Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm (có thể tham khảo chi tiết hơn các bài phía cuối trang), blog Tâm Ngã dự tính sẽ giới thiệu hình tượng Avalokitesvara theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng; đồng thời dẫn lời bình luận đôi điều về câu chuyện hết sức ấn tượng này dưới […]

Nghìn đôi mắt nghe – thấy của lòng từ bi Read More »