August 28, 2012

Tiền ư? Gì gì, xin đừng phát điên vì nó nhé!

Tôi không cho rằng buổi cơm trưa văn phòng ngồi trong quán café máy lạnh giữa thủ đô đang hồi nực nội là chỗ phù hợp để nói về tiền, nhất là bàn luận cả mối liên quan của nó với hạnh phúc nữa. Tuy nhiên, gõ những dòng này vì thắc mắc của một […]

Tiền ư? Gì gì, xin đừng phát điên vì nó nhé! Read More »

Làm thế nào để nhà phân tâm lắng nghe một bệnh nhân?

Bốn, năm năm trước tờ The New York Times đã có bài đề cập tới thực trạng Phân tâm học. Mới tuần rồi, họ lại tiếp tục mô tả vị trí của nhà phân tâm tại Argentina, ‘đất nước trên giường’, đất nước có số lượng nhà tâm lý học– đa phần là đệ tử

Làm thế nào để nhà phân tâm lắng nghe một bệnh nhân? Read More »

Scroll to Top