Nhắn (26): Lý giải sự liên kết

Một chiếc lông gà, lông vịt hụt hơi, vụt rơi;

xin đừng thúc giục, xin đừng giật cúc;

cầu chúc bình yên chuyến bay thấp tè đắm đuối trong đêm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top