“Con đường dẫn đến những trạng thái sức khỏe tốt lành”

Tháng Năm là tháng Sức khỏe Tâm trí, chủ đề của năm nay: “Những con đường dẫn đến trạng thái sức khỏe tốt lành“.

Thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, các sự kiện địa phương, quốc gia và thế giới, hy vọng giảm thiểu bệnh tâm thần và nâng cao trạng thái thân- tâm thường an lạc (well-being) cho trẻ em cùng người lớn.

Chủ đề năm nay tập trung vào các chiến lược và cách tiếp cận trợ giúp được được trạng thái sức khỏe tốt lành cho cả thân xác lẫn tâm trí.

Thử xem xét xem thế nào là trạng thái sức khỏe tốt lành:

  • Yếu tính của trạng thái sức khỏe tốt lành là sống một cuộc đời năng sản và tràn đầy. Nó là chuyện đạt được và gìn giữ sự khỏe mạnh.
  • Sức khỏe tốt lành bao gồm tập hợp các kỹ năng và chiến lược ngăn ngừa sự tấn công hoặc làm ngắn lại diễn trình bệnh, nâng cao khả năng phục hồi và thân-tâm an lạc.
  • Sức khỏe tốt lành vượt trên sự vắng mặt bệnh tật; nó là trạng thái toàn vẹn, gồm cả sự an lạc trong đời sống tâm trí và xã hội.
  • Các bước xây dựng, duy trì và rốt ráo hỗ trợ đạt tới trạng thái sức khỏe lành mạnh bao gồm: chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, cảm thấy bản thân đáng giá, phát triển các kỹ năng đối phó thể hiện khả năng mau hồi phục, thức nhận về mặt cảm xúc, và gìn giữ kết nối với gia đình, bạn bè và cộng đồng.
  • Ngoài việc kiểm tra huyết áp và tầm soát ung thư nên định kỳ tìm hiểu đầy đủ về trạng thái cảm xúc.
  • Nắm bắt toàn bộ khái niệm về trạng thái sức khỏe tốt lành: không chỉ nâng cao sức khỏe tâm trí, thân xác và tâm linh mà còn tối đa hóa tiềm năng ngõ hầu có được một đời sống năng sản và tràn đầy.
  • Sử dụng các chiến lược nhằm tăng cường khả năng phục hồi nhanh chóng và củng cố mạnh thêm sức khỏe tâm trí và các điều kiện sử dụng vật chất đặng cải thiện sức khỏe tổng quát và làm lành mạnh hơn đời sống xã hội: đạt nhiều thành tựu đáng kể ở trẻ em, một nền kinh tế thêm năng động, và duy trì hạnh phúc gia đình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top