Freud nói gì về hạnh phúc ?

Đọc lại một bản văn mô tả tiến trình phân tâm xưa cũ nhất vốn tập trung nghiên cứu về rối loạn phân ly (hysteria), nhận ra cách Freud luận bàn về hạnh phúc thật thú vị. Cha đẻ của Phân tâm học kết luận cuốn sách với việc nhận xét đi cùng trích dẫn …

Freud nói gì về hạnh phúc ? Read More »