Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa…

Hồ Tây vớt gì trong mắt, một ngày vắt tia nhìn từ đôi môi em vừa dịu tầm ánh sáng. Bằng lăng tím, hoa phượng đỏ suốt con đường xóa từng chặng dừng chân. Thời gian chưa thôi ngân nga giai điệu ve sầu, không gian đâu chịu ngừng hẳn cái mái chèo khua động […]

Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa… Read More »