Mỗi đêm, mỗi thứ ánh sáng

Nhìn lại bức ảnh, nhớ một đêm nọ ghé quán. Café pha sẵn đặt chắc chắn trên một cái ấm lò vừa khít, bên trong cắm nến cháy sau hai mươi phút rồi vẫn chưa tàn. Thật khó để nói ở đây là một thế giới khác biệt, vì cái nóng đã kịp bao trùm […]

Mỗi đêm, mỗi thứ ánh sáng Read More »