Không chỉ là chuyện biến đổi gene

Lựa chọn xem film Hạt Đắng thay cho việc đi nghe nói chuyện về chủ đề Khỏa thân trong Hội họa, cái nhìn đời sống của bản thân cơ chừng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Là câu chuyện người nông dân, đất đai và cuộc sống gắn bó với ruộng đồng. Quả […]

Không chỉ là chuyện biến đổi gene Read More »