U sầu mày chau…

Có thể ta sẽ không còn nhớ nổi hay nuối tiếc gì về sau cả đâu, song cách thức mình đang gieo các hạt giống khổ đau lúc này thì những trái quả đắng chát sẽ vẫn còn tiếp tục gây đau đớn mãi thôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top