Nhắn (63): Cho một ngày cuối tuần giá rét chốn này

Mai sau xin lại được chào thoát bao mộng ảo, chiêm bao xô bờ; thôi còn huyễn tưởng ngây thơ bóng hoa che đỡ thời giờ đang yêu…