Nhắn (68): Bùng mê

Ở xa rỗi chuyện ngồi thở cùng mùa thu Hà Nội tào lao cái nỗi huyên náo mơ màng đùa bỡn hư danh không tuổi tên thứ cảm xúc chẳng bao giờ đủ trình lùa khẽ khiến từng chiếc lá bay lên khi tay em buông chùng chiều Hồ Tây nghe quá chừng run rẩy anh đã nhớ nhiều điều và giờ thì lạnh lùng phản ánh chẳng có ai thúc đẩy hay lặng dừng với đôi ta bằng chứng cho sự vô duyên muôn đời vạn kiếp cạn lời điệu đà chi lắm ngả rồi thì cần dặm lòng hiểu biết đặng lặn sâu xuống đáy vực lãng quên tất yếu mọi u tình mãi sẽ phải chỉ còn là siêu hình kỷ niệm để một hôm nào đó người bất chợt lại thấy mình dở hơi đón gió trở trời (!).

Nhắn (68): Bùng mê Read More »