Mạng

Mạng là mạng lại rồi liều mạng bước đi trên đường lớn. Cảm kích cây bút nữ kia cứ đều đặn Liked một blog xa lạ và nhạt nhẽo; như cách nâng đỡ và ủng hộ vô vụ lợi vậy. Ở đây, nắng tiếp tục hắt loang lổ xuống mặt đường. Nhận ra sự thật […]

Mạng Read More »