Tác giả của nhân vật Lượm, người nói dối và email xin lỗi

Tạm đặt các nguồn dẫn liên quan ở đây, đây, đây, đây đây.

Sẽ viết khi rảnh rỗi hơn, tập trung vào việc ca ngợi tài sáng tác nhân vật Lượm trong bài thi “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời“; đặt vấn đề khi xem clip xong rằng, bạn có phải là người nói dối; và thử lý giải tại sao tác giả Trần Thị Thùy Dương lại chọn cách viết email để xin lỗi khán giả truyền hình.

Giờ thì chúc bạn đọc ngủ ngon, mơ đẹp, mộng lành!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top