Nhắn (32): Mẩu giấy bỏ túi

“Không là sống nếu không có một cuộc đời lành mạnh (healthy life); đó đích thị chỉ là một trạng thái của sự bạc nhược (langour) và đau khổ (suffering)- một hình ảnh của cái chết.” Bình thản tiến lên, dù việc công chuyện tư triền miên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top