Hay lo lắng và nhạy cảm quá, tiết giảm tiêu pha

Thời buổi khó khăn, kinh tế suy thoái càng là dịp để nhận ra vai trò của nét nhân cách đối với các hành vi mua sắm, tiêu pha. Cụ thể, người ta thấy, càng lo lắng và nhạy cảm thì ít hẳn việc tiêu xài– từ chuyện đi mua sắm, giải trí cho đến thực phẩm và các vật dụng. Điểm đáng lưu ý thêm, chính hành vi cá nhân như chuyện xài tiền thế có tác động đáng kể đến các khuynh hướng kinh tế rộng lớn hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top