Sao hay thề bồi, quyết tâm đổi thay vào đầu năm mới thế ?

Đã sang 2014; theo thông lệ, thiên hạ miệt mài dành thời gian đặt định, nghĩ suy kế hoạch, trù tính bao thứ điều việc sẽ tiến hành, hoàn thành vào ngay cái mốc thời gian khởi đầu mới mẻ, ấn tượng như này. Dù hôm qua thứ Ba, giờ tiếp theo đang thứ Tư […]

Sao hay thề bồi, quyết tâm đổi thay vào đầu năm mới thế ? Read More »