Thời điểm giời ơi trong đời

Duy trì trạng thái yên an có thể khiến mình nhìn thấy đất trời và lòng người trong nét vẻ thoải mái, bởi ta biết bản thân sở hữu mọi điều cần thiết, và đích thực sự thỏa mãn đến từ bên trong. Vét cạn, hết nhẵn, rỗng ruột, đếm đến ngày tháng cuối cùng …

Thời điểm giời ơi trong đời Read More »